Școala Remedială A.E.R.

Școala Remedială A.E.R. reprezintă inițiativa unui grup de start-up-uri din zona educației digitale ce a vizat, pentru început, înființarea unei școli online gratuite pentru două mii de elevi din România.

Ideea a venit pe fondul contextului pandemic, care a afectat activitatea școlilor și a generat discontinuitate în actul de predare-învățare. Mulți elevi și părinți au reclamat faptul că profesorii nu s-au putut adapta la exigențele școlii online și, prin urmare, materia pe anul școlar în curs nu a mai putut fi parcursă în întregime. Programul de educație remedială inițiat de Ministerul Educației nu a avut rezultatele așteptate, fie din motive care țineau de logistica și resursele financiare alocate, fie din cauza slabei implicări a profesorilor.

Proiectul Școlii Remediale A.E.R. a debutat în iunie 2021, cu sprijinul Fundației Dedeman, care a asigurat finanțarea pentru organizarea cursurilor de educație remedială pentru două mii de elevi.
Primul pas a constat în realizarea unui parteneriat între cele trei start-up-uri - Kinderpedia, Brio.ro și Livresq, definirea obiectivelor și cooptarea unui cadru didactic cu experiență în managementul școlar și educația digitală pentru poziția de coordonator al programului - prof. Marcel Bartic.

Înscriere elevi pentru sesiunea Iulie - August 2024


În ce clasă este înscris copilul în acest moment (anul școlar 2023-2024)? 

Ce este și ce își propune
Alianța pentru Educație Remedială?

Următoarea etapă a vizat stabilirea materiilor pentru care urmau să fie susținute cursurile de educație remedială precum și necesarul de profesori. A fost agreat un program de cursuri pentru matematică și limba română, pentru clasele I-VIII, fiecare dintre acestea având alocate câte două ore pe săptămână.  A fost stabilit calendarul înscrierilor și data începerii cursurilor: 13 iulie. În paralel cu procesul de înscriere, a fost organizată recrutarea corpului profesoral, care urma să asigure susținerea acestor cursuri.

Descrierea programului

Școala Remedială A.E.R. este un program dedicat elevilor români din clasele I–VIII, având ca scop prioritar recuperarea decalajelor consistente de învățare și preîntâmpinarea deciziei de abandon școlar a elevilor descurajați de lipsa participării la școala online.

Programul este 100% gratuit pentru toți elevii, iar înscrierea se realizează online, prin completarea unui formular dedicat, de către părinte sau profesor.

Fiind un program educational digitalizat, acesta se desfășoară în mediul online, utilizând platformele educaționale Kinderpedia (platformă de comunicare și management, unde se vor desfășura orele remediale), Brio (instrument de testare standardizată și evaluare) și LivresQ (platformă pentru crearea lecțiilor interactive). În fiecare săptămână, fiecare elev parcurge patru ore remediale, două de matematică și două de limba română, după un program bine stabilit.

Profesorii

 • Recrutarea cadrelor didactice s-a realizat pe criterii conectare la exigențele școlii online. Din cei aproape trei sute de candidați,  au fost selectați 47 de profesori, care au putut proba abilități și competențe digitale, experiență în utilizarea unor platforme digitale precum și o consistentă pregătire metodică și de specialitate.

 • Realizarea interviurilor individuale și de grup, prin intermediul cărora au fost testate și validate cunoștințele dar și angajamentul ferm privind implicarea în proiect.

 • Semnarea contractelor de colaborare și precizate foarte clar drepturile și obligațiile fiecărei părți.

 • După recrutare, o săptămână a fost alocată cursurilor de formare a echipei de profesori. Aceștia au participat la sesiuni de training prin care s-au familiarizat cu platformele utilizate în cadrul Școlii Remediale precum și cu toate procedurile aferente.

Descrierea programului

Infrastructura digitală a Școlii Remediale A.E.R. este asigurată de Kinderpedia, soluția completă de comunicare și management școlar. Platforma susține întreaga arhitectură de utilizatori - clase, profesori, elevi, părinți și asigură accesul zilnic la ore, cu un click, din aplicația mobilă sau de pe platforma web.

 • se realizează orarul săptămânal al sesiunilor remediale

 • elevii și profesorii au acces în clasa virtuală cu un click, direct din aplicația mobilă

 • se face prezența 

 • se programează teme, pe care elevii le încarcă apoi de pe mobil

 • profesorii corectează temele de pe propriul smartphone

 • elevii au acces resurse educaționale, în librăria de documente din cloud

Rapoartele personalizate disponibile pe Kinderpedia oferă o perspectivă completă asupra activității profesorilor și a elevilor în cadrul școlii - la câte ore au participat, temele încărcate, mesaje trimise etc.

Brio

Testarea și monitorizarea progresului individual

Programul debutează cu o testare inițială Brio, extensivă, la principalele materii școlare : limba română și matematică. În urma testării este realizată o radiografie obiectivă a competențelor care necesită aprofundare și exercițiu, stabilindu-se, în același timp, nivelul de performanță școlară al fiecărui elev. Astfel sunt identificate lacunele și punctele vulnerabile și sunt stabilite metodele de lucru și antrenament.

În timpul programului sunt realizate și teste de parcurs, care pot indica, pe termen scurt, progresul fiecărui elev. Pentru că fiecare test este alcătuit și evaluat de către sistem pe baza unei metodologii riguroase, evaluarea acoperă întreaga materie, iar rezultatele sunt obiective și foarte relevante pentru nivelul real de pregătire.

La finalul primei ediții a programului, după ce orele remediale au fost parcurse în totalitate, a avut loc testarea finală sumativă. Doar în cadrul primei ediții, au fost realizate +10.000 de teste standardizate Brio, +3000 ore remediale online și 47 de profesori au fost dedicați programului, raportând un progres mediu de 25 de puncte.

În contextul suspendării cursurilor școlare precum și al pivotării învățământului spre mediul digital, Asociația Dedeman oferă întregii societăți românești accesul la proiecte pentru educație.

Feedback-ul

Fiecare sesiune de testare Brio generează un raport complet de evaluare, care poate fi ușor distribuit către părinți și elevi și în cadrul căruia sunt specificate și numărul de ore necesare îmbunătățirii performanței școlare, pe lângă evidențierea punctelor vulnerabile, respectiv forte.

Scorul obținut în cadrul testării indică poziția elevului la nivel național, comparativ cu toți elevii de aceeași clasă din România, explicând în detaliu și „ce știe și ce nu știe” fiecare elev în parte, prin evidențierea scorurilor obținute la fiecare capitol.

Brio

Conținut interactiv pentru nativii digitali

Pentru copii, mediul digital este unul în care se ”mișcă” natural. Sunt obișnuiți să interacționeze cu dispozitivele de toate tipurile, se descurcă ușor cu orice aplicație, sunt intuitivi în parcurgerea etapelor oricărei provocări digitale. Modul de lucru cu dispozitivele digitale și modul de interacțiune cu aplicațiile software s-a format în timp și de aceea tot ce ajunge la ei pe această cale va fi automat evaluat prin prisma a ceea ce ei deja cunosc. Jocurile, rețelele sociale sunt extrem de dinamice și interactive. Nu putem compara parcurgerea unui material într-un format doc sau pdf cu ceea ce utilizează ei în mod frecvent. 

De aceea, utilizarea LIVRESQ nu este doar o oportunitate, este chiar o necesitate. Lecțiile realizate cu ajutorul LIVRESQ au culoare, au dinamică, presupun o interactivitate ridicată, sunt foarte ușor de accesat, indiferent de dispozitivul folosit, de la smartphone la desktop. 

In același timp, nici profesorul nu trebuie să aibă cunoștințe IT avansate pentru a utiliza aplicația Este suficient să urmărească doar câteva tutoriale și plecând de la șabloanele deja existente își poate realiza propriile lecții.

Calendar

Programul Școlii Remediale A.E.R.

Startul Școlii Remediale de Vară a fost pe 13 iulie, printr-o scurtă festivitate de deschidere, în care au fost enunțate misiunea și viziunea programului. Au fost menționate,  de asemenea, și aspectele referitoare la regulamentul intern al Școlii. Organizatorii au insistat pe faptul că aceste cursuri sunt gratuite dar că înscrierea elevului în program presupune prezență constantă la cursuri și asumarea sarcinilor și responsabilităților generate în cadrul procesului de învățare. În caz contrar, la trei absențe nemotivate, contul elevului aflat în această situație urma să fie dezactivat iar locul devenit liber oferit unui alt elev aflat pe lista de așteptare.

Având în vedere că aceste cursuri urmau sa se desfășoare - pentru început - în vacanță de vară,  a fost propus un orar fix, care sa țină seama de curba de efort. Orele au fost planificate în intervalul 09:00-13:00. Astfel, fiecare elev urma să beneficieze,  potrivit acestui interval orar, de două ore de matematică într-o zi și două de limba română în altă zi.

A fost acordată o atenție deosebită monitorizării acestor cursuri. În acest sens, au fost utilizate cinci instrumente de verificare: 

 • Datele de pe Kinderpedia, platforma pe care se desfășoară cursurile au permis monitorizarea fiecărei activități desfășurate de profesor: susținerea cursurilor, menținerea comunicării cu elevii, părinții și echipa de management; 

 • Organizarea de ședințe săptămânale - consilii profesorale - în care erau discutate problemele de etapă sau parcurgerea programei școlare. Pentru eficientizarea programului, organizatorii au propus profesorilor să realizeze, de comun acord, o planificare cu conținuturile care trebuie predate, pe fiecare clasă, pentru a da un caracter unitar planului de învățământ propus;

 • Au fost efectuate asistențe neanunțate la ore pentru verificarea calității și onestității desfășurării cursurilor. Profesorii a fost anunțați, încă de la începutul programului, că vor fi vizitați la ore de către coordonatorul programului. În urma fiecărei asistențe, s-au acordat feedback și,  după caz, recomandări;

 • Pentru o evaluare concretă,  obiectivă a programului, a fost inițiat o sesiune de testare inițială a elevilor prin intermediul testelor standardizate Brio.ro. Astfel, organizatorii au putut avea o imagine clară a nivelului de la care elevii au intrat în program. La finalul Școlii Remediale de Vară, elevii au susținut o testare finală, care a permis observarea progresului obținut de copiii înscriși;

 • Organizatorii au inițiat Revista Școlii A.E.R. Publicația a constituit un cadru în care elevii să-și poată expune creațiile literare sau opiniile dar și o modalitate de a oferi feedback cu privire la calitatea orelor la care au participat. Cea mai mare parte a articolelor trimise de elevi au evidențiat o implicare deosebită a profesorilor dar și o consistentă pregătire pedagogică și de specialitate.

 • La final, s-au efectuat chestionare de satisfacție dedicate elevilor și părinților. 

Un alt aspect care a contribuit esențial la buna desfășurare a cursurilor a fost implementarea "profesorului suplinitor". Pentru a preveni eventuale situații în care, din motive obiective, un cadru didactic nu a putut susține orele de curs, au fost angajați patru profesori (doi învățători, un profesor de limba română si unul de matematică), disponibili pentru situațiile care au reclamat înlocuiri. A fost stabilită o procedură prin care profesorul care urma să fie înlocuit avea obligația de a lua, din timp, legătura cu profesorul suplinitor, pentru a-i da informațiile necesare privind stadiul parcurgerii programei școlare și particularitățile clasei de elevi.

Calendar